УПОТРЕБА НА ГЛАВНИ БУКВИ

Правилата за употреба на главна или малка буква са свързани основно с лексикалното значение на думите. С главна буква се пишат съществителните имена, с малка буква се пишат съществителните нарицателни. Всяко изречение започва с главна буква.

Правила

Примери

Главна буква
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собствени лични имена (включително съществителни нарицателни, частици и прилагателни в състава на името); прякори, прозвища и псевдоними, придобили значение на собствени имена; имена на литературни герои; нарицателни имена, с които се обозначават лица или персонифицирани понятия. В чужди собствени имена членните форми и предлозите не се пишат с главна буква, освен ако не са в началото на името.

Формите за множествено число на лични и фамилни имена.

Съществителното Бог, неговите синоними, имената на нехристиянски религиозни и митологични същества.

Начална главна буква за географските названия: континенти, океани, морета, планини, реки, езера, местности, държави, селища (улици, площади – ограждат се в кавички) и др. Собствените имена в съставните названия също се пишат с главна буква.

Начална главна буква за имена на политически и административни единици, учреждения, предприятия, институции, учебни заведения, организации и др. Собствените имена в съставните названия също се пишат с главна буква.

Начална главна буква за названия на исторически събития: революции, въстания, войни и др.

Названия на периодични издания, заглавия на книги, песни, статии, произведения на изкуството се пишат с начална главна буква и в кавички.

Марки, сортове, породи се пишат с начална главна буква и в кавички.

Начална главна буква за названия на празници.

Начална главна буква за названия на небесните тела и космически обекти.

Притежателни прилагателни имена с наставките –ов, –ев, образувани от имена на лица.

Абревиатурите се пишат с главни букви, а изговорните им варианти – с начални главни букви.

Мария Коева, Бай Стефан, Поп Богомил, Моканина, Боримечката, Щастливеца, Апостола, Калина Малина, Ран Босилек, Мечо Пух, Дон Кихот, Бай Ганьо, Доброто, Злото, Правдата, Леонардо да Винчи, Рио де Жанейро, Дьо Гол 
 
 
 
 
 
 


 
 
 

Димитровци, Емита, Марии, Коеви, Петрови

Бог, Господ, Всевишния, Той, Него, Го, Атина Палада, Венера, Зевс, Мохамед, Тангра
 

Атлантида, Индийски океан, Черно море, Стара планина, Марица, Република България, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора, улица „Солунска”, площад „Народно събрание”
 
 
 
 

Народно събрание, Българска академия на науките, Лувърът, Сорбоната, Посолство на Република Франция, Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
 
 

Съединението, Освобождението, Априлско въстание
 
 

вестник „Труд”, „Под игото”, „Желязната маска”, „Епопея на забравените” 

лека кола „Хонда”, грозде „Перла”, хляб „Карина”
 

Бъдни вечер, Голяма Богородица, Първи май

Сатурн, Венера, Млечен път
 
 

Елин-Пелинов, Димитър-Талевата, Стефановите, Андреевата
 

БАН, МОН, Би Би Си, Бе Не Бе, Джи Ес Ем 
 
 
 

Advertisements
Публикувано на Убразувателну. Запазване в отметки на връзката.